Tjänster

Vi erbjuder tjänster inom bland annat:

  • Projekt- och byggledning
  • Kontrollansvar enl. PBL
  • Diplomerad fuktsakkunnig
  • Bygglovsansökningar
  • BAS-P och BAS-U
  • Installationssamordning
  • Entreprenadbesikning
  • Drönarfotografering
  • Ledarskapsutbildning och byggtekniska utbildningar.